Ogłoszenie


Witajcie na Forum ZIELONOGÓRSKIEJ BRYGADY PANCERNEJ

Chcesz do nas dołączyć?
Sprawdź czy spełniasz wymagania Klanowe, jeżeli nie brakuje ci zbyt wiele zapraszamy do Akademii.
Złóż podanie i dołącz do nas!

Napisz odpowiedź

Napisz nowego posta
Opcje

Kliknij w ciemne pole na obrazku, aby wysłać wiadomość.

Powrót

Podgląd wątku (najnowsze pierwsze)

MalyX
2014-09-14 15:51:54

fajny ten paragraf 5.....

Shoikan_PL
2014-09-14 14:47:08

§1
Założenia ogólne

1.1 Klan Zielonogórska Brygada Pancerna [ZGBP] jest klanem „for fun”, którego członkowie, poprzez swoją grę, starają się szerzyć zasady fair play oraz team play.

1.2 Każdy klanowicz reprezentuje swoją grą i zachowaniem klan oraz szeroko pojętą polską scenę WoT.

1.3 Członkiem klanu ZGBP może zostać Gracz, który:
- wykazuje się wystarczająco wysokim poziomem kultury osobistej,
- posiada słuchawki/głośniki, mikrofon oraz program do komunikacji głosowej [Czat w grze] oraz program Teamspeak 3,
- dysponuje co najmniej dwoma pojazdami X tieru pod warunkiem, że żadnen z nich nie jest e100, maus, jgpz E100, dodatkowo średnia obrażeń na bitwę na tych pojazdach musi przekraczać 1100.
- ma ukończone 18 lat (z ewentualnymi wyjątkami),
- powyższe dwa punkty nie dotyczą osób, które już są w klanie,
- obowiązek aktualizacji swojego parku maszyn przynajmniej raz w miesiącu na stronie http://www.zgbp.pun.pl/viewtopic.php?pid=7#p7
- istnieje możliwość przyjęcia osób poniżej wymagań parku maszyn, ale jedynie w uzasadnionych okolicznościach i z opisanym na forum terminem rozwoju maszyn do minimalnego poziomu.
- osoby nieaktywne w klanie, które nie wpisały swojej nieobecności na forum mogą zostać usunięte bez podania dodatkowych przyczyn. Oczywiście my nie chcemy wiedzieć gdzie i co będziecie robić, a jedynie chcemy wiedzieć że was nie będzie. Osobą nieaktywną jest też osoba notorycznie nie uczestnicząca w życiu klanu (CW, kompanie, turnieje, etc.)
- osoby przyjmowane do klanu muszą wypełnić ankietę, która pomoże nam nawiązać dobrą współpracę.
- osoby przyjmowane i będące w klanie muszą posiadać przynajmniej jeden pojazd do każdego rodzaju kompanii
- wymagania optymalne:
      + min. 4000 bitew,
      + min. 51% zwycięstw,
      + min. 0,8 fraga na bitwę
      + min. efektywność 1450 (dobry) wg noobmeter,
      + min. procent trafień 57%
      jako sprzęt obowiązkowo w garażu (kandydat ma mieć w garażu nie do odkupienia):
      = min. 2 pojazdy 10t
      = min 2 pojazd 8t nie premki (HT1200 DMG / MT (1000 DMG)
      = min 2 pojazd 6t
- ankieta:
      +Nick w grze:
      +Wiek:
      +Link do statystyk:
      +Pojazdy w garażu, które przydadzą się w CW i kompaniach T6 i T8:
      +Poprzednie klany:
      +Dlaczego ZGBP, czego od nas oczekujesz?:
      +Co nam dasz od siebie?:
      +Coś o sobie:
      +W jakich godzinach będziesz dostępny w grze?1.4 Na czele klanu stoi Dowódca, którego w podejmowaniu decyzji wspierają Zastępcy, Dowódcy Polowi, Dyplomata i Rekruter.

1.5 Rejestracja na niniejszym forum jest obowiązkowa. Osoby będące w klanie i nie zarejestrowane po trzech dniach pobytu w klanie mogą zostać z niego wykluczone! Wykluczyć z klanu mogą: dowódca i zastępcy dowódcy oraz dowódcy polowi po konsultacji na forum.Osoba wykluczająca klanowicza musi go najpierw poinformować o braku rejestracji w okienku gry i musi załączyć screenshot takiej sytuacji. Obowiązek ten nie dotyczy niezarejestrowanych graczy, którzy byli nieobecni w grze ponad 2 tygodnie i nie można było ich poinformować.

1.6 Dowódca, zastępcy dowódcy i dowódcy polowi będą mieli uprawnienia moderatora na forum co daje im możliwość dostępu to zamkniętego pod-forum dowódców. Dostęp będzie przyznany najpóźniej 3 dni po zarejestrowaniu się na forum.

1.7 Rejestracja na niniejszym forum oznacza akceptację jego regulaminu, a w przypadku klanowiczów regulaminu klanu.

1.8 Osoby zarejestrowane i nie będące klanowiczami, oraz zarejestrowani klanowicze pod nickami nie kojarzącymi się z nickami z WoT po dwóch tygodniach nieaktywności na forum będą z niego usuwani z forum.

§2
Plutony, Kompanie, Bitwy Treningowe i Wojny Klanowe


2.1 Zachęca się by Klanowicze tworzyli 2-3 osobowe Plutony i grali wspólnie nabierając doświadczenie grupowe oraz szkolili mniej doświadczonych.

2.2 Kompanie i Bitwy Treningowe będą planowane przed/w trakcie lub po CW w celu ustalenia taktyk oraz zgrania się drużyny.

2.3 Uczestnictwo w Bitwach Klanowych jest obowiązkowe dla każdego Gracza, który będzie online w czasie pojawienia się okienka Bitew Klanowych. Oznacza to że osoba, która regularnie będąc w grze nie wchodzi w ogóle na okno CW może mieć indywidualną rozmowę z dowódcą lub jego zastępcami. Konsekwencje będą zależały od przyczyn takiego postępowania.
Wyznaczony Dowódca wybierze spośród obecnych najbardziej optymalny skład (nie zawsze najmocniejszy) w zależności od mapy, przeciwnika i zgrania drużyny. W razie dużego zainteresowania, ustawianych będzie więcej bitew w jednym czasie by każdy miał możliwość spróbowania swoich sił. Kolejność wejścia do CW nie będzie decydowała o uczestnictwie.

2.4 Klan kładzie nacisk na grę w kompaniach (mistrzowskie, kadrowe ) oraz liczne i częste treningi wysoko tierowe, mające na celu zgranie i wyrobienie własnego automatyzmu w podejmowanych decyzjach i naukę wzajemnych zachowań.

2.5 Aktywność osób będzie uwidoczniona na TS jednym z trzech znaczków. 1, 2 lub 3. Osoby najaktywniejsze będą miały znaczek 1. Aktywność nie zależy od rzeczywistego uczestnictwa w CW. Wystarczy być w kolejce i do ostatniej sekundy odliczania mieć gotowy do bitwy pojazd. Za listę osób odpowiada dowodzący CW dowódca. Lista aktywności będzie widoczna na forum.

2.6 Każdy gracz ma obowiązek zadeklarować w specjalnym temacie na forum jaki rodzaj pojazdu lub konkretnie który mu najbardziej odpowiada. Istnieje szansa, że takie uproszczone info będzie widniało na TS.

2.7 CW rusza dla naszego klanu od 10 czerwca 2013.

2.8 Osoby wskazane przez dowódców i nie będące dowódcami, które wykażą się szczególnie w kompaniach czy treningach (np. częste uczestnictwo,/aktywność/organizacja/etc.) będą mogły być przez dowódców nagrodzone złotem z puli klanu. Myślę tu o wartościach nie przekraczających jednorazowo 100 sztuk.

2.9 Dowódcy przeprowadzający treningi i kompanie mogą organizować konkursy z nagrodami pobieranymi ze skarbca klanu. Konkurs każdorazowo musi zawierać choć najprostsze zasady.

2.10 Dowódcy będą mogli tworzyć na TSie kanały i subkanały informacyjne o treningach. Dzięki temu jeśli dowódca zapowie kompanię o godzinie 18:00 z jednodniowym wyprzedzeniem, będę wiedział, że na tę godzinę nie mam wystawiać CW.

§3
Zabronione jest

3.1 Używanie cheatów oraz innych programów/plików/wspomagaczy, które w niedozwolony sposób dają przewagę w grze nad innymi graczami,

3.2 Wykorzystywanie bugów i innych błędów gry,

3.3 Publiczne wyzywanie i obrażanie innych graczy, jak również różnego rodzaju nawoływanie do nienawiści (np. rasizm),

3.4 Łamanie zasad obowiązujących na serwerach WoT,

3.5 Celowe zabijanie członków swojej drużyny.

§4

Podział złota zdobytego w walkach o prowincje.


Podział złota zdobytego w walkach o prowincje. UWAGA. Poniższe punkty od dnia 27.10.2012 zostają zawieszone do czasu opracowania sensownego systemu. Niestety aktualny każe dzielić złoto którego nie ma. Podział złota oczywiście będzie przeprowadzany.

4.1 Złoto będzie dzielone proporcjonalnie pomiędzy osoby zdobywające daną prowincję oraz osoby jej broniące przed atakami wrogich klanów.
4.2 Każdego dnia będzie tworzona lista osób zdobywających i broniących prowincji.
4.3 W celu uproszenia dalszej części regulaminu zdobywający będą oznaczani literką Z, broniący będą oznaczani literką B
4.4 Pierwszego dnia po zdobyciu prowincji złoto będzie dzielone w równych częściach o wartości 1/16 przyrostu złota z prowincji (przykład – prowincja daje 160 złota, dzielimy to przez 16 i każdy otrzymuje 10)
a) Jeżeli wynik dzielenia będzie liczbą niecałkowitą, to zawsze zaokrągla się go w dół, a pozostałe złoto zostaje w rezerwie skarbca na okazje specjalne (np. 180 złota  dzielone na 16 daje 11,25, czyli dla każdego gracza będzie 11).
b) Każda szesnasta część pozostaje w skarbcu i wraz z końcówkami będzie naszą rezerwą na wewnętrzne konkursy.
4.5 Każdego następnego dnia po zdobyciu prowincji złoto dzieli się następująco:
a) Jeżeli prowincji nie trzeba bronić:
- złoto będzie dzielone w równych częściach o wartości 1/16 przyrostu złota z prowincji pomiędzy osoby które ją zdobyły (przykład – prowincja daje 160 złota, dzielimy to przez 16 i każdy otrzymuje 10)
- jeżeli wynik dzielenia będzie liczbą niecałkowitą, to zawsze zaokrągla się go w dół, a pozostałe złoto zostaje w rezerwie skarbca na okazje specjalne (np. 180 złota  dzielone na 16 daje 11,25, czyli dla każdego gracza będzie 11).
- każda szesnasta część pozostaje w skarbcu i wraz z końcówkami będzie naszą rezerwą na wewnętrzne konkursy.
b) Jeżeli prowincja będzie broniona
- złoto będzie dzielone w równych częściach o wartości 1/48 przyrostu złota z prowincji pomiędzy osoby które ją zdobyły (przykład – prowincja daje 480 złota, dzielimy to przez 48 i każdy broniący otrzymuje 10)
- złoto będzie dzielone w równych częściach o wartości 2/48 przyrostu złota z prowincji pomiędzy osoby które ją obroniły (przykład – prowincja daje 480 złota, dzielimy to przez 48  i mnożymy przez 2 i każdy broniący otrzymuje 20)
- jeżeli wynik dzielenia będzie liczbą niecałkowitą, to zawsze zaokrągla się go w dół, a pozostałe złoto zostaje w rezerwie skarbca na okazje specjalne (np. 540 złota  dzielone na 48 daje 11,25, czyli dla każdego gracza będzie 11).
- każda szesnasta część pozostaje w skarbcu i wraz z końcówkami będzie naszą rezerwą na wewnętrzne konkursy.
4.6 Za pierwsze 500 złota zdobyte na prowincjach sfinansujemy zmianę godła na nowo wybrane. Jeżeli zmiana zostanie dokonana przed zdobyciem złota, to pierwsze 500 złota zostanie zwrócone osobie która ufunduje zmianę godła.
4.7 Złoto będzie wypłacane przez dowódce lub skarbnika nie częściej niż raz w tygodniu i nie rzadziej niż raz w miesiącu.
4.8 W przypadku gdy w eliminacjach przy zdobywaniu prowincji weźmie udział więcej niż 15 graczy, złoto będzie dzielone na wszystkich zgodnie z częstotliwością ich uczestnictwa.
4.9 Nie będą dzielone zasoby złota mniejsze niż 1000.
4.9.1 Zasoby złota mniejsze niż 1000 będą przeznaczane na konkursy klanowe.

§5

Aktywność graczy


5.1 Osoby aktywne w klanie będą miały pierwszeństwo do atakowania i bronienia prowincji.
5.2 Aktywne osoby to takie, które uczestniczą w kompaniach, eventach oraz bitwach klanowych organizowanych przez dowódcę, zastępców i dowódców polowych.
5.3 Osoby nieaktywne mogą zostać usunięte z klanu przez sąd polowy złożony z dowódców polowych i zastępców dowódcy.

§6


6.1 Niniejszy regulamin nie ma charakteru ostatecznego.

Treśc starego!

Shoikan_PL
2013-06-01 12:53:12

1.3 Członkiem klanu ZGBP może zostać Gracz, który:
- wykazuje się wystarczająco wysokim poziomem kultury osobistej,
- posiada słuchawki/głośniki, mikrofon oraz program do komunikacji głosowej [Czat w grze] oraz program Teamspeak 3,
- dysponuje co najmniej dwoma pojazdami X tieru pod warunkiem, że żadnen z nich nie jest e100, maus, jgpz E100, dodatkowo średnia obrażeń na bitwę na tych pojazdach musi przekraczać 1000.
- ma ukończone 18 lat (z ewentualnymi wyjątkami),
- obowiązek aktualizacji swojego parku maszyn przynajmniej raz w miesiącu na stronie http://www.zgbp.pun.pl/viewtopic.php?pid=7#p7
- istnieje możliwość przyjęcia osób poniżej wymagań parku maszyn, ale jedynie w uzasadnionych okolicznościach i z opisanym na forum terminem rozwoju maszyn do minimalnego poziomu.
- osoby nieaktywne w klanie, które nie wpisały swojej nieobecności na forum mogą zostać usunięte bez podania dodatkowych przyczyn. Oczywiście my nie chcemy wiedzieć gdzie i co będziecie robić, a jedynie chcemy wiedzieć że was nie będzie. Osobą nieaktywną jest też osoba notorycznie nie uczestnicząca w życiu klanu (CW, kompanie, turnieje, etc.)
- osoby przyjmowane do klanu muszą wypełnić ankietę, która pomoże nam nawiązać dobrą współpracę.
- osoby przyjmowane i będące w klanie muszą posiadać przynajmniej jeden pojazd do każdego rodzaju kompanii
-wymagania optymalne:
- min. 4000 bitew,
- min. 51% zwycięstw,
- min. 0,8 fraga na bitwę
- min. efektywność 1450 (dobry) wg noobmeter,
- min. procent trafień 57%
jako sprzęt obowiązkowo w garażu (kandydat ma mieć w garażu nie do odkupienia):
- min. 1 pojazd 10t
- min 2 pojazd 8t nie premki (HT1200 DMG / MT (1000 DMG)
- min 2 pojazd 6t
- ankieta:
Nick w grze:
Wiek:
Link do statystyk:
Pojazdy w garażu, które przydadzą się w CW i kompaniach T6 i T8:
Poprzednie klany:
Dlaczego ZGBP, czego od nas oczekujesz?:
Co nam dasz od siebie?:
Coś o sobie:


2.1 Zachęca się by Klanowicze tworzyli 2-3 osobowe Plutony i grali wspólnie nabierając doświadczenie grupowe oraz szkolili mniej doświadczonych.

2.2 Kompanie i Bitwy Treningowe będą planowane przed/w trakcie lub po CW w celu ustalenia taktyk oraz zgrania się drużyny.

2.3 Uczestnictwo w Bitwach Klanowych jest obowiązkowe dla każdego Gracza, który będzie online w czasie pojawienia się okienka Bitew Klanowych. Oznacza to że osoba, która regularnie będąc w grze nie wchodzi w ogóle na okno CW może mieć indywidualną rozmowę z dowódcą lub jego zastępcami. Konsekwencje będą zależały od przyczyn takiego postępowania.
Wyznaczony Dowódca wybierze spośród obecnych najbardziej optymalny skład (nie zawsze najmocniejszy) w zależności od mapy, przeciwnika i zgrania drużyny. W razie dużego zainteresowania, ustawianych będzie więcej bitew w jednym czasie by każdy miał możliwość spróbowania swoich sił. Kolejność wejścia do CW nie będzie decydowała o uczestnictwie.

2.4 Klan kładzie nacisk na grę w kompaniach oraz liczne i częste treningi wysoko tierowe, mające na celu zgranie i wyrobienie własnego automatyzmu w podejmowanych decyzjach i naukę wzajemnych zachowań.

2.5 Aktywność osób będzie uwidoczniona na TS jednym z trzech znaczków. 1, 2 lub 3. Osoby najaktywniejsze będą miały znaczek 1. Aktywność nie zależy od rzeczywistego uczestnictwa w CW. Wystarczy być w kolejce i do ostatniej sekundy odliczania mieć gotowy do bitwy pojazda. ZA listę osób odpowiada dowodzący CW dowódca. Lista aktywności będzie widoczna na forum.

2.6 Każdy gracz ma obowiązek zadeklarować w specjalnym temacie na forum jaki rodzaj pojazdu lub konkretnie który mu najbardziej odpowiada. Istnieje szansa, że takie uproszczone info będzie widniało na TS.

2.7 CW rusza dla naszego klanu od 10 czerwca 2013.

2.8 Osoby wskazane przez dowódców i nie będące dowódcami, które wykażą się szczególnie w kompaniach czy treningach (np. częste uczestnictwo,/aktywność/organizacja/etc.) będą mogły być przez dowódców nagrodzone złotem z puli klanu. Myślę tu o wartościach nie przekraczających jednorazowo 100 sztuk.

2.9 Dowódcy przeprowadzający treningi i kompanie mogą organizować konkursy z nagrodami pobieranymi ze skarbca klanu. Konkurs każdorazowo musi zawierać choć najprostsze zasady.

2.10 Dowódcy będą mogli tworzyć na TSie kanały i subkanały informacyjne o treningach. Dzięki temu jeśli dowódca zapowie kompanię o godzinie 18:00 z jednodniowym wyprzedzeniem, będę wiedział, że na tę godzinę nie mam wystawiać CW.

Czeslawka_PL
2013-06-01 12:48:47

Ankieta i takie tam

Nick w grze:
Wiek:
Link do statystyk:
Pojazdy w garażu, które przydadzą się w CW i kompaniach T6 i T8:
Poprzednie klany:
Dlaczego ZGBP, czego od nas oczekujesz?:
Co nam dasz od siebie?:
Coś o sobie:

wymagania do 3SBP (klan 4fun):
Wymagania:
- min. 4000 bitew,
- min. 51% zwycięstw,
- min. 0,8 fraga na bitwę
- min. efektywność 1450 (dobry) wg noobmeter,
- min. procent trafień 57%
jako sprzęt obowiązkowo w garażu (kandydat ma mieć w garażu nie do odkupienia):
- min. 1 pojazd 10t
- min 2 pojazd 8t nie premki (HT1200 DMG / MT (1000 DMG)
- min 2 pojazd 6t

Shoikan_PL
2013-05-06 14:30:38

1.5 Rejestracja na niniejszym forum jest obowiązkowa. Osoby będące w klanie i nie zarejestrowane po trzech dniach pobytu w klanie mogą zostać z niego wykluczone! Wykluczyć z klanu mogą: dowódca i zastępcy dowódcy oraz dowódcy polowi po konsultacji na forum.

zmienione na

1.5 Rejestracja na niniejszym forum jest obowiązkowa. Osoby będące w klanie i nie zarejestrowane po trzech dniach pobytu w klanie mogą zostać z niego wykluczone! Wykluczyć z klanu mogą: dowódca i zastępcy dowódcy oraz dowódcy polowi po konsultacji na forum. Osoba wykluczająca klanowicza musi go najpierw poinformować o braku rejestracji w okienku gry i musi załączyć screenshot takiej sytuacji. Obowiązek ten nie dotyczy niezarejestrowanych graczy, którzy byli nieobecni w grze ponad 2 tygodnie i nie można było ich poinformować.


Zmiana ma na celu wykluczenie sytuacji, gdzie klanowicz twierdzi że się zarejestrował na forum, nigdzie nie ma jego nicku, a później ma pretensje, że np. Twardy go wywalił i nic mu nie powiedział. Osobiście mam w dupie osoby, które mają mnie i klan w dupie i się nie rejestrują mimo, że sam im o tym przypominałem. Dodam też od siebie, że nie zamierzam za nikim biegać i prosić się o rejestrację, a to właściwie jedyny wymóg klanu.

Shoikan_PL
2013-04-12 11:16:36

Dodano

2.7 Dowódcy będą mogli tworzyć na TSie kanały i subkanały informacyjne o treningach. Dzięki temu jeśli dowódca zapowie kompanię o godzinie 18:00 z jednodniowym wyprzedzeniem, będę wiedział, że na tę godzinę nie mam wystawiać CW.

Shoikan_PL
2013-04-05 12:09:52

Stara wersja par 2 regu;laminu

§2
Plutony, Kompanie, Bitwy Treningowe i Wojny Klanowe


2.1 Zachęca się by klanowicze tworzyli 2-3 osobowe Plutony i grali wspólnie nabierając doświadczenie grupowe oraz szkolili mniej doświadczonych.

2.2 Kompanie i Bitwy Treningowe będą planowane przed Bitwami Klanowymi w celu ustalenia taktyk oraz zgrania się drużyny.

2.3 Uczestnictwo w Bitwach Klanowych jest obowiązkowe dla każdego Gracza, który będzie online w czasie pojawienia się okienka Bitew Klanowych. Wyznaczony Dowódca wybierze spośród obecnych najbardziej optymalny skład (nie zawsze najmocniejszy) w zależności od mapy, przeciwnika i zgrania drużyny. W razie dużego zainteresowania, ustawianych będzie więcej bitew w jednym czasie by każdy miał możliwość spróbowania swoich sił.

Shoikan_PL
2012-12-08 08:56:50

Zmiana

Było:
- dysponuje czołgiem lub niszczycielem czołgów 9 tieru, ewentualnie artylerią 7 tieru (nie dotyczy osób przyjętych przed 29.10.2012),

Jest
- dysponuje czołgiem lub niszczycielem czołgów X tieru, ewentualnie artylerią VIII tieru (nie dotyczy osób przyjętych przed 8.12.2012),

Shoikan_PL
2012-12-04 13:32:35

Dziś dodano:

4.9 Nie będą dzielone zasoby złota mniejsze niż 1000.
4.9.1 Zasoby złota mniejsze niż 1000 będą przeznaczane na konkursy klanowe.

Shoikan_PL
2012-10-31 08:53:05

Poniżej zamieszczam nieformalny nowy punkt regulaminu. Z uwagi na fakt, że niemieckie głównie klany strzelają na CW tylko złotem, to korzystając z możliwości kupienia złotej amunicji za kredyty, powinniśmy ją stosowac na klanówkach nawet jadąc niszczycielem czołgów z 300 penetracji PP.

X. Uczestnicy wojen klanowych zobowiązani są do wyposażenia swojego pojazdu w złota amunicję w celu zwiększenia naszych szans na CW.

Shoikan_PL
2012-10-30 15:22:45

Nieaktualna treść starego regulaminu.

§1
Założenia ogólne


1.1 Klan Zielonogórska Brygada Pancerna [ZGBP] jest klanem „for fun”, którego członkowie, poprzez swoją grę, starają się szerzyć zasady fair play oraz team play.

1.2 Każdy klanowicz reprezentuje swoją grą i zachowaniem klan oraz szeroko pojętą polską scenę WoT.

1.3 Członkiem klanu ZGBP może zostać Gracz, który:
- wykazuje się wystarczająco wysokim poziomem kultury osobistej,
- posiada słuchawki/głośniki, mikrofon oraz program do komunikacji głosowej [Czat w grze],
- dysponuje czołgiem lub niszczycielem czołgów 8 tieru, ewentualnie artylerią 6 tieru,
- ma ukończone 18 lat (z ewentualnymi wyjątkami),
- powyższe dwa punkty nie dotyczą osób, które już są w klanie,
- obowiązek aktualizacji swojego parku maszyn przynajmniej raz w miesiącu na stronie http://www.zgbp.pun.pl/viewtopic.php?pid=7#p7

1.4 Na czele klanu stoi Dowódca, którego w podejmowaniu decyzji wspierają Zastępcy i Dowódcy Polowi.

1.5 Rejestracja na niniejszym forum jest obowiązkowa. Osoby będące w klanie i nie zarejestrowane po trzech dniach pobytu w klanie mogą zostać z niego wykluczone! Wykluczyć z klanu mogą: dowódca i zastępcy dowódcy oraz dowódcy polowi po konsultacji na forum.

1.6 Dowódca, zastępcy dowódcy i dowódcy polowi będą mieli uprawnienia moderatora na forum co daje im możliwość dostępu to zamkniętego pod-forum dowódców. Dostęp będzie przyznany najpóźniej 3 dni po zarejestrowaniu się na forum.

1.7 Rejestracja na niniejszym forum oznacza akceptację jego regulaminu, a w przypadku klanowiczów regulaminu klanu.

1.8 Osoby zarejestrowane i nie będące klanowiczami, oraz zarejestrowani klanowicze pod nickami nie kojarzącymi się z nickami z WoT po dwóch tygodniach nieaktywności na forum będą z niego usuwani z forum.


§2
Plutony, Kompanie, Bitwy Treningowe i Wojny Klanowe


2.1 Zachęca się by klanowicze tworzyli 2-3 osobowe Plutony i grali wspólnie nabierając doświadczenie grupowe oraz szkolili mniej doświadczonych.

2.2 Kompanie i Bitwy Treningowe będą planowane przed Bitwami Klanowymi w celu ustalenia taktyk oraz zgrania się drużyny.

2.3 Uczestnictwo w Bitwach Klanowych jest obowiązkowe dla każdego Gracza, który będzie online w czasie pojawienia się okienka Bitew Klanowych. Wyznaczony Dowódca wybierze spośród obecnych najbardziej optymalny skład (nie zawsze najmocniejszy) w zależności od mapy, przeciwnika i zgrania drużyny. W razie dużego zainteresowania, ustawianych będzie więcej bitew w jednym czasie by każdy miał możliwość spróbowania swoich sił.


§3
Zabronione jest


3.1 Używanie cheatów oraz innych programów/plików/wspomagaczy, które w niedozwolony sposób dają przewagę w grze nad innymi graczami,

3.2 Wykorzystywanie bugów i innych błędów gry,

3.3 Publiczne wyzywanie i obrażanie innych graczy, jak również różnego rodzaju nawoływanie do nienawiści (np. rasizm),

3.4 Łamanie zasad obowiązujących na serwerach WoT,

3.5 Celowe zabijanie członków swojej drużyny.


§4Podział złota zdobytego w walkach o prowincje.4.1 Złoto będzie dzielone proporcjonalnie pomiędzy osoby zdobywające daną prowincję oraz osoby jej broniące przed atakami wrogich klanów.
4.2 Każdego dnia będzie tworzona lista osób zdobywających i broniących prowincji.
4.3 W celu uproszenia dalszej części regulaminu zdobywający będą oznaczani literką Z, broniący będą oznaczani literką B
4.4 Pierwszego dnia po zdobyciu prowincji złoto będzie dzielone w równych częściach o wartości 1/16 przyrostu złota z prowincji (przykład – prowincja daje 160 złota, dzielimy to przez 16 i każdy otrzymuje 10)
a) Jeżeli wynik dzielenia będzie liczbą niecałkowitą, to zawsze zaokrągla się go w dół, a pozostałe złoto zostaje w rezerwie skarbca na okazje specjalne (np. 180 złota  dzielone na 16 daje 11,25, czyli dla każdego gracza będzie 11).
b) Każda szesnasta część pozostaje w skarbcu i wraz z końcówkami będzie naszą rezerwą na wewnętrzne konkursy.
4.5 Każdego następnego dnia po zdobyciu prowincji złoto dzieli się następująco:
a) Jeżeli prowincji nie trzeba bronić:
- złoto będzie dzielone w równych częściach o wartości 1/16 przyrostu złota z prowincji pomiędzy osoby które ją zdobyły (przykład – prowincja daje 160 złota, dzielimy to przez 16 i każdy otrzymuje 10)
- jeżeli wynik dzielenia będzie liczbą niecałkowitą, to zawsze zaokrągla się go w dół, a pozostałe złoto zostaje w rezerwie skarbca na okazje specjalne (np. 180 złota  dzielone na 16 daje 11,25, czyli dla każdego gracza będzie 11).
- każda szesnasta część pozostaje w skarbcu i wraz z końcówkami będzie naszą rezerwą na wewnętrzne konkursy.
b) Jeżeli prowincja będzie broniona
- złoto będzie dzielone w równych częściach o wartości 1/48 przyrostu złota z prowincji pomiędzy osoby które ją zdobyły (przykład – prowincja daje 480 złota, dzielimy to przez 48 i każdy broniący otrzymuje 10)
- złoto będzie dzielone w równych częściach o wartości 2/48 przyrostu złota z prowincji pomiędzy osoby które ją obroniły (przykład – prowincja daje 480 złota, dzielimy to przez 48  i mnożymy przez 2 i każdy broniący otrzymuje 20)
- jeżeli wynik dzielenia będzie liczbą niecałkowitą, to zawsze zaokrągla się go w dół, a pozostałe złoto zostaje w rezerwie skarbca na okazje specjalne (np. 540 złota  dzielone na 48 daje 11,25, czyli dla każdego gracza będzie 11).
- każda szesnasta część pozostaje w skarbcu i wraz z końcówkami będzie naszą rezerwą na wewnętrzne konkursy.
4.6 Za pierwsze 500 złota zdobyte na prowincjach sfinansujemy zmianę godła na nowo wybrane. Jeżeli zmiana zostanie dokonana przed zdobyciem złota, to pierwsze 500 złota zostanie zwrócone osobie która ufunduje zmianę godła.
4.7 Złoto będzie wypłacane przez dowódce lub skarbnika nie częściej niż raz w tygodniu i nie rzadziej niż raz w miesiącu.
4.8 W przypadku gdy w eliminacjach przy zdobywaniu prowincji weźmie udział więcej niż 15 graczy, złoto będzie dzielone na wszystkich zgodnie z częstotliwością ich uczestnictwa.


§5Aktywność graczy5.1 Osoby aktywne w klanie będą miały pierwszeństwo do atakowania i bronienia prowincji.
5.2 Aktywne osoby to takie, które uczestniczą w kompaniach, eventach oraz bitwach klanowych organizowanych przez dowódcę, zastępców i dowódców polowych.
5.3 Osoby nieaktywne mogą zostać usunięte z klanu przez sąd polowy złożony z dowódców polowych i zastępców dowódcy.


§66.1 Niniejszy regulamin nie ma charakteru ostatecznego.

Shoikan_PL
2012-10-27 14:58:29

UWAGA - od poniedziałku 29.10.2012 wchodzi w życie nowy regulamin.

§1
Założenia ogólne


1.1 Klan Zielonogórska Brygada Pancerna [ZGBP] jest klanem „for fun”, którego członkowie, poprzez swoją grę, starają się szerzyć zasady fair play oraz team play.

1.2 Każdy klanowicz reprezentuje swoją grą i zachowaniem klan oraz szeroko pojętą polską scenę WoT.

1.3 Członkiem klanu ZGBP może zostać Gracz, który:
- wykazuje się wystarczająco wysokim poziomem kultury osobistej,
- posiada słuchawki/głośniki, mikrofon oraz program do komunikacji głosowej [Czat w grze] oraz program Teamspeak 3,
- dysponuje czołgiem lub niszczycielem czołgów 9 tieru, ewentualnie artylerią 7 tieru (nie dotyczy osób przyjętych przed 29.10.2012),
- ma ukończone 18 lat (z ewentualnymi wyjątkami),
- powyższe dwa punkty nie dotyczą osób, które już są w klanie,
- obowiązek aktualizacji swojego parku maszyn przynajmniej raz w miesiącu na stronie http://www.zgbp.pun.pl/viewtopic.php?pid=7#p7
- istnieje możliwość przyjęcia osób poniżej wymagań parku maszyn, ale jedynie w uzasadnionych okolicznościach i z opisanym na forum terminem rozwoju maszyn do minimalnego poziomu.
- osoby nieaktywne w klanie, nei grające dłużej niż 30 dni, które nie wpisały swojej nieobecności na forum mogą zostać usunięte bez podania dodatkowych przyczyn. Oczywiście my nie chcemy wiedzieć gdzie i co będziecie robić, a jedynie chcemy wiedzieć że was nie będzie.

1.4 Na czele klanu stoi Dowódca, którego w podejmowaniu decyzji wspierają Zastępcy, Dowódcy Polowi, Dyplomata i Rekruter.

1.5 Rejestracja na niniejszym forum jest obowiązkowa. Osoby będące w klanie i nie zarejestrowane po trzech dniach pobytu w klanie mogą zostać z niego wykluczone! Wykluczyć z klanu mogą: dowódca i zastępcy dowódcy oraz dowódcy polowi po konsultacji na forum.

1.6 Dowódca, zastępcy dowódcy i dowódcy polowi będą mieli uprawnienia moderatora na forum co daje im możliwość dostępu to zamkniętego pod-forum dowódców. Dostęp będzie przyznany najpóźniej 3 dni po zarejestrowaniu się na forum.

1.7 Rejestracja na niniejszym forum oznacza akceptację jego regulaminu, a w przypadku klanowiczów regulaminu klanu.

1.8 Osoby zarejestrowane i nie będące klanowiczami, oraz zarejestrowani klanowicze pod nickami nie kojarzącymi się z nickami z WoT po dwóch tygodniach nieaktywności na forum będą z niego usuwani z forum.


§2
Plutony, Kompanie, Bitwy Treningowe i Wojny Klanowe


2.1 Zachęca się by klanowicze tworzyli 2-3 osobowe Plutony i grali wspólnie nabierając doświadczenie grupowe oraz szkolili mniej doświadczonych.

2.2 Kompanie i Bitwy Treningowe będą planowane przed Bitwami Klanowymi w celu ustalenia taktyk oraz zgrania się drużyny.

2.3 Uczestnictwo w Bitwach Klanowych jest obowiązkowe dla każdego Gracza, który będzie online w czasie pojawienia się okienka Bitew Klanowych. Wyznaczony Dowódca wybierze spośród obecnych najbardziej optymalny skład (nie zawsze najmocniejszy) w zależności od mapy, przeciwnika i zgrania drużyny. W razie dużego zainteresowania, ustawianych będzie więcej bitew w jednym czasie by każdy miał możliwość spróbowania swoich sił.


§3
Zabronione jest


3.1 Używanie cheatów oraz innych programów/plików/wspomagaczy, które w niedozwolony sposób dają przewagę w grze nad innymi graczami,

3.2 Wykorzystywanie bugów i innych błędów gry,

3.3 Publiczne wyzywanie i obrażanie innych graczy, jak również różnego rodzaju nawoływanie do nienawiści (np. rasizm),

3.4 Łamanie zasad obowiązujących na serwerach WoT,

3.5 Celowe zabijanie członków swojej drużyny.


§4Podział złota zdobytego w walkach o prowincje. UWAGA. Poniższe punkty od dnia 27.10.2012 zostają zawieszone do czasu opracowania sensownego systemu. Niestety aktualny każe dzielić złoto którego nie ma. Podział złota oczywiście będzie przeprowadzany.4.1 Złoto będzie dzielone proporcjonalnie pomiędzy osoby zdobywające daną prowincję oraz osoby jej broniące przed atakami wrogich klanów.
4.2 Każdego dnia będzie tworzona lista osób zdobywających i broniących prowincji.
4.3 W celu uproszenia dalszej części regulaminu zdobywający będą oznaczani literką Z, broniący będą oznaczani literką B
4.4 Pierwszego dnia po zdobyciu prowincji złoto będzie dzielone w równych częściach o wartości 1/16 przyrostu złota z prowincji (przykład – prowincja daje 160 złota, dzielimy to przez 16 i każdy otrzymuje 10)
a) Jeżeli wynik dzielenia będzie liczbą niecałkowitą, to zawsze zaokrągla się go w dół, a pozostałe złoto zostaje w rezerwie skarbca na okazje specjalne (np. 180 złota  dzielone na 16 daje 11,25, czyli dla każdego gracza będzie 11).
b) Każda szesnasta część pozostaje w skarbcu i wraz z końcówkami będzie naszą rezerwą na wewnętrzne konkursy.
4.5 Każdego następnego dnia po zdobyciu prowincji złoto dzieli się następująco:
a) Jeżeli prowincji nie trzeba bronić:
- złoto będzie dzielone w równych częściach o wartości 1/16 przyrostu złota z prowincji pomiędzy osoby które ją zdobyły (przykład – prowincja daje 160 złota, dzielimy to przez 16 i każdy otrzymuje 10)
- jeżeli wynik dzielenia będzie liczbą niecałkowitą, to zawsze zaokrągla się go w dół, a pozostałe złoto zostaje w rezerwie skarbca na okazje specjalne (np. 180 złota  dzielone na 16 daje 11,25, czyli dla każdego gracza będzie 11).
- każda szesnasta część pozostaje w skarbcu i wraz z końcówkami będzie naszą rezerwą na wewnętrzne konkursy.
b) Jeżeli prowincja będzie broniona
- złoto będzie dzielone w równych częściach o wartości 1/48 przyrostu złota z prowincji pomiędzy osoby które ją zdobyły (przykład – prowincja daje 480 złota, dzielimy to przez 48 i każdy broniący otrzymuje 10)
- złoto będzie dzielone w równych częściach o wartości 2/48 przyrostu złota z prowincji pomiędzy osoby które ją obroniły (przykład – prowincja daje 480 złota, dzielimy to przez 48  i mnożymy przez 2 i każdy broniący otrzymuje 20)
- jeżeli wynik dzielenia będzie liczbą niecałkowitą, to zawsze zaokrągla się go w dół, a pozostałe złoto zostaje w rezerwie skarbca na okazje specjalne (np. 540 złota  dzielone na 48 daje 11,25, czyli dla każdego gracza będzie 11).
- każda szesnasta część pozostaje w skarbcu i wraz z końcówkami będzie naszą rezerwą na wewnętrzne konkursy.
4.6 Za pierwsze 500 złota zdobyte na prowincjach sfinansujemy zmianę godła na nowo wybrane. Jeżeli zmiana zostanie dokonana przed zdobyciem złota, to pierwsze 500 złota zostanie zwrócone osobie która ufunduje zmianę godła.
4.7 Złoto będzie wypłacane przez dowódce lub skarbnika nie częściej niż raz w tygodniu i nie rzadziej niż raz w miesiącu.
4.8 W przypadku gdy w eliminacjach przy zdobywaniu prowincji weźmie udział więcej niż 15 graczy, złoto będzie dzielone na wszystkich zgodnie z częstotliwością ich uczestnictwa.


§5Aktywność graczy5.1 Osoby aktywne w klanie będą miały pierwszeństwo do atakowania i bronienia prowincji.
5.2 Aktywne osoby to takie, które uczestniczą w kompaniach, eventach oraz bitwach klanowych organizowanych przez dowódcę, zastępców i dowódców polowych.
5.3 Osoby nieaktywne mogą zostać usunięte z klanu przez sąd polowy złożony z dowódców polowych i zastępców dowódcy.


§66.1 Niniejszy regulamin nie ma charakteru ostatecznego.

TwardyBlaszak
2012-10-15 19:46:41

2012.10.15

Zmiana zapisu części punktu 1.3 :
- dysponuje czołgiem lub niszczycielem czołgów 7 tieru, ewentualnie artylerią 6 tieru,

na :
- dysponuje czołgiem lub niszczycielem czołgów 8 tieru, ewentualnie artylerią 6 tieru,

Stary zapis był już od dawna nieaktualny, tylko nie zmieniony w Regulaminie. Przepraszamy za niedopatrzenie i wprowadzanie w błąd.

Shoikan_PL
2012-06-03 10:14:47

3.06.2012 Dodano

4. Podział złota zdobytego w walkach o prowincje.

4.1 Złoto będzie dzielone proporcjonalnie pomiędzy osoby zdobywające daną prowincję oraz osoby jej broniące przed atakami wrogich klanów.
4.2 Każdego dnia będzie tworzona lista osób zdobywających i broniących prowincji.
4.3 W celu uproszenia dalszej części regulaminu zdobywający będą oznaczani literką Z, broniący będą oznaczani literką B
4.4 Pierwszego dnia po zdobyciu prowincji złoto będzie dzielone w równych częściach o wartości 1/16 przyrostu złota z prowincji (przykład – prowincja daje 160 złota, dzielimy to przez 16 i każdy otrzymuje 10)
a) Jeżeli wynik dzielenia będzie liczbą niecałkowitą, to zawsze zaokrągla się go w dół, a pozostałe złoto zostaje w rezerwie skarbca na okazje specjalne (np. 180 złota  dzielone na 16 daje 11,25, czyli dla każdego gracza będzie 11).
b) Każda szesnasta część pozostaje w skarbcu i wraz z końcówkami będzie naszą rezerwą na wewnętrzne konkursy.
4.5 Każdego następnego dnia po zdobyciu prowincji złoto dzieli się następująco:
a) Jeżeli prowincji nie trzeba bronić:
- złoto będzie dzielone w równych częściach o wartości 1/16 przyrostu złota z prowincji pomiędzy osoby które ją zdobyły (przykład – prowincja daje 160 złota, dzielimy to przez 16 i każdy otrzymuje 10)
- jeżeli wynik dzielenia będzie liczbą niecałkowitą, to zawsze zaokrągla się go w dół, a pozostałe złoto zostaje w rezerwie skarbca na okazje specjalne (np. 180 złota  dzielone na 16 daje 11,25, czyli dla każdego gracza będzie 11).
- każda szesnasta część pozostaje w skarbcu i wraz z końcówkami będzie naszą rezerwą na wewnętrzne konkursy.
b) Jeżeli prowincja będzie broniona
- złoto będzie dzielone w równych częściach o wartości 1/48 przyrostu złota z prowincji pomiędzy osoby które ją zdobyły (przykład – prowincja daje 480 złota, dzielimy to przez 48 i każdy broniący otrzymuje 10)
- złoto będzie dzielone w równych częściach o wartości 2/48 przyrostu złota z prowincji pomiędzy osoby które ją obroniły (przykład – prowincja daje 480 złota, dzielimy to przez 48  i mnożymy przez 2 i każdy broniący otrzymuje 20)
- jeżeli wynik dzielenia będzie liczbą niecałkowitą, to zawsze zaokrągla się go w dół, a pozostałe złoto zostaje w rezerwie skarbca na okazje specjalne (np. 540 złota  dzielone na 48 daje 11,25, czyli dla każdego gracza będzie 11).
- każda szesnasta część pozostaje w skarbcu i wraz z końcówkami będzie naszą rezerwą na wewnętrzne konkursy.
4.6 Za pierwsze 500 złota zdobyte na prowincjach sfinansujemy zmianę godła na nowo wybrane. Jeżeli zmiana zostanie dokonana przed zdobyciem złota, to pierwsze 500 złota zostanie zwrócone osobie która ufunduje zmianę godła.
4.7 Złoto będzie wypłacane przez dowódce lub skarbnika nie częściej niż raz w tygodniu i nie rzadziej niż raz w miesiącu.
4.8 W przypadku gdy w eliminacjach przy zdobywaniu prowincji weźmie udział więcej niż 15 graczy, złoto będzie dzielone na wszystkich zgodnie z częstotliwością ich uczestnictwa.

5. Aktywność graczy

5.1 Osoby aktywne w klanie będą miały pierwszeństwo do atakowania i bronienia prowincji.
5.2 Aktywne osoby to takie, które uczestniczą w kompaniach, eventach oraz bitwach klanowych organizowanych przez dowódcę, zastępców i dowódców polowych.
5.3 Osoby nieaktywne mogą zostać usunięte z klanu przez sąd polowy złożony z dowódców polowych i zastępców dowódcy.

Shoikan_PL
2012-02-27 11:22:13

Dodano:

1.8 Osoby zarejestrowane i nie będące klanowiczami, oraz zarejestrowani klanowicze pod nickami nie kojarzącymi się z nickami z WoT po dwóch tygodniach nieaktywności na forum będą z niego usuwani z forum.


Na skróty:
Pisanie postów dla Opornych, nasz TeamSpeak3, Zmiany na forum

ZGBP , AZGBP , ZGBPA

POWRÓT NA GÓRĘ STRONY

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
serwis laptopów bydgoszcz